Проектът на Народната библиотека на Сърбия „Голямата война“

Народната библиотека на Сърбия осигурява безплатен достъп до голям брой ресурси за Първата световна война. Уникалните ресурси може да се видят на страницата на Проекта „Голямата война“, разработван от Народната библиотека на Сърбия. За повече вж. ВЕЛИКИ РАТ. Колекцията съдържа и материали за България през Първата световна война. По-подробно вж. ВЕЛИКИ РАТ.