Боряна Антонова. СВЕТОСЛАВ МИЛАРОВ И ПАМЕТТА ЗА НЕГО. - АНАМНЕЗА, Год. IX, 2014, кн. 2