БИБЛИОТЕКА ДЖЕНЕЗИС

БИБЛИОТЕКА ДЖЕНЕЗИС

Уникална руска свободна библиотека (благодарности към д-р Мария Баръмова и ас. Христо Беров за това, че ни изпратиха адреса). Страхотна библиотека с над 50 хил. заглавия само в областта на историята.