ИЗГУБЕНАТА БЪЛГАРИЯ

ИЗГУБЕНАТА БЪЛГАРИЯ

Просто уникален сайт (благодарности към  д-р Мария Баръмова и ас. Христо Беров за това, че ни изпратиха адреса). Ярък пример за качване и подреждане на снимков исторически ресурс.