СТАРА СОФИЯ БЛОГ

СТАРА СОФИЯ БЛОГ

Уникален сайт (благодарности към ас. Христо Беров за това, че ни изпрати адреса). Ярък пример за качване, подреждане и обсъждане на снимков исторически ресурс.