КЛУБ BALKANICA

КЛУБ BALKANICA

Отличен сайт на Клуба за история, политика и култура на страните от Югоизточна Европа. Клубът е дело на студенти от специалност МСЮЕ в ИФ на СУ "Св. Климент Охридски".