ЧАСТИЧНО СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО БРИТАНСКИ ДИСЕРТАЦИИ

ЧАСТИЧНО СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО БРИТАНСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Британската библиотека предоставя свободен достъп до някои дисертации. Други могат да се поръчат срещу разумни суми и след това също са на свободен достъп. По този начин потребителите допринасят за все повече сканирани и качени дисертации на този великолепен сайт (благодарности към ас. Христо Беров и гл. ас. д-р Никола Дюлгеров).