КОМУНИКАЦИЯ

КОМУНИКАЦИЯ

Ценна сръбска платформа за размяна на информация за книги, научни изследвания и най-вече статии от определени научни периодични издания, вкл. в областта на хуманитарните и социалните науки.