СПЕЦИАЛНОСТ „МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

СПЕЦИАЛНОСТ „МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

Стилният сайт на най-новата и най-прогресиращата специалност в Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сайтът се поддържа от доц. д.и.н. Иван Първев и д-р Мария Баръмова.