ДИАЛОГ ЕВРОПА

ДИАЛОГ ЕВРОПА

Полезният сайт на Докторантски и постдокторантски институт Диалог Европа в рамките на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Директор на института е доц. д-р Костадин Грозев от ИФ на СУ.