ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО

Сайтът на този авторитетен научен център, който цели да напише историята на българския „комунизъм“.