ИСТОРИЧЕСКИ СЕМИНАР „ПОЛИТИКИ НА ИСТОРИЯТА В XXI ВЕК“