ОРИЕНТ БГ

ОРИЕНТ БГ

Изключително полезният сайт на проф. Владимир Чуков, спациалист по ислям, ориент, тероризъм и национална сигурност, преподавател в множество висши учебни заведения, лектор в специалност МСЮЕ, в ИФ на Софийския университет "Св. Климент Охридски".