CLIOHWORLD

CLIOHWORLD

CLIOH-WORLD е международна академична Еразмус мрежа. Тя цели да увеличи критичното възприятие сред европейските студенти в частност и граждани като цяло за миналото на Европа, нейното настояще, бъдеще и ролята й в света. Тя прокарва идеите на европейското гражданство, основано на принципа на включването, чрез осигуряване на образователни материали и коментари за учащите се от всички възрасти.