ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЯ И НОВИ МЕДИИ

 ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЯ И НОВИ МЕДИИ

Сайтът на CHNM, динамично развиващо се научно звено в рамките на Департъмента по история и история на изкуството към Университета „Джордж Мейсън".