ДРУЖЕСТВО НА АМЕРИКАНСКИТЕ АРХИВИСТИ

 ДРУЖЕСТВО НА АМЕРИКАНСКИТЕ АРХИВИСТИ

Сайтът на Дружеството на американските архивисти. Ценна и професионална информация по проблемите на световната архивистика.