ПРАЖКА ПРОЛЕТ-1968-СОФИЙСКО ЛЯТО

ПРАЖКА ПРОЛЕТ-1968-СОФИЙСКО ЛЯТО

Сайтът на обещаващия проект „Пражка пролет, Софийско лято“ (благодарности към Sisinda).