ЛИБЕРАЛЕН ПРЕГЛЕД

ЛИБЕРАЛЕН ПРЕГЛЕД

Задачата на изданието според създателя му, Златко Енев, е „участие в и насърчаване на либералния дискурс в България“.