DAJ. DURHAM ANTHROPOLOGY JOURNAL

DAJ. DURHAM ANTHROPOLOGY JOURNAL

Целта на DAJ е да позволи на изследователските идеи да бъдат разпространявани сред академичната общност за коментар с оглед подобряването им преди да бъдат предадени за peer review. Това може да включва разпространението на идеи, които капитализират мултимедийния потенциал на интернет, така че видео, аудио, фотоматериали и метаданни да могат да се интегрират в текста на статията.