ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Тук може да намерите част от дигитализираните ресурси на НБКМ: БИА Кореспонденция, БИА Документи, БГ Периодика до 1944, Ръкописи, Ориенталски Дефтери Ориенталски Старопечатни, Оригинална графика, Печатна графика, БГ Периодика 1844 – 1878, Ориенталски Документи, БИА Кондики, Славянски кирилски печатни ХV – ХX, Oriental MSS, Ориенталски Ръкописи, Ориенталски Сиджили, Картографски Издания, Печатни портрети, Албуми и каталози, БИА Портрети и снимки.