ПРОЕКТ „ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“

ПРОЕКТ „ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ“

Сайтът на този обещаващ проект, разработван от Нов български университет.