ИНТЕРНЕТ АРХИВ

ИНТЕРНЕТ АРХИВ

Интернет архив е създаден, за да изгради една електронна библиотека, която да осигури постоянен достъп на изследователи, историци и учени до съществуващите в дигитален формат исторически колекции.