PERSEE

PERSEE

Невероятна библиотека. Нещо като френска версия на JStor, само за френски списания. Може да се свалят pdf-и. Има и някои книги (Благодарности към ас. Христо Беров и д-р Теодор Димитров).