ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА НА КИРИЛ ЛИПАТОВ

ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА НА КИРИЛ ЛИПАТОВ

Изключително ценна библиотека резултат от личната инициатива на одесита Кирил Липатов, който просто иска да сподели изхлючително ценните си книги и статии с другите хора.