THE RUTGERS ORAL HISTORY ARCHIVES

THE RUTGERS ORAL HISTORY ARCHIVES

Голям сайт за устна история - Втора световна война, Корея, Виетнам, Студената война (благодарности към Мариан Гяурски).