STUDIA POLITICA

STUDIA POLITICA

Най-авторитетното румънско научно списание за политически изследвания.