Георги Димов, ПОЗНАТИТЕ И НЕПОЗНАТИ ГРАНИЦИ НА НОВА АНГЛИЯ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

 КЪМ СТАТИЯТА