От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА

 От печат излезе книгата „ВЯРА - СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ СЕЛА. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2014, 117 с. 

 

Съдържание:

 

 

Вместо увод - Виолета Коцева, с. 7

 

Ежедневието в село Славейно - среща на две идентичности - Кремена Йорданова, с. 11

 

„Културната революция“: „тихият“ възродителен процес в района на с. Славейно и ролята на местното училище (края на 50-те - средата на 70-те години на ХХ в.) - Ани Истаткова, с. 37

 

Социалистическите граждански ритуали като част от „културната революция“ (по примера на с. Славейно, Смолянско) - Христо Беров, с. 46

 

Празници, памет, идентичност. Още един опит върху толерантността (по примера на с. Славейно, общ. Смолян) - Виолета Коцева, с. 56

 

Толерантността и доверието - ключ към интеграцията на етническите и религиозни общности в българското общество (по примера на селата Славейно и Виево, община Смолян) - Веселин Тепавичаров

 

„Чужденецът“ - стереотипи и толерантност в мисловните нагласи на населението в две родопски села - Ивет Фандъкова, с. 88

 

Стратегия за оцеляване в българското село в началото на ХХI. - един частен случай (по примера на село Виево, Смолянско) - Виолета Коцева, с. 103