Александър Антонов, „Сарандапорският летопис от XVI век“

 Александър Антонов, „Сарандапорският летопис от XVI век“, Издателство: „Артидея“, С., 2015, 83 с. (ISBN: 9789547640528)