МЛАДЕЖКА ИСТОРИЧЕСКА ОБЩНОСТ

МЛАДЕЖКА ИСТОРИЧЕСКА ОБЩНОСТ

Младежка историческа общност (МИО) е неправителствена организация с идеална цел. Тя е създадена през 2009г. от група млади историци с цел да стане център за дискусия и научни търсения в сферата на историята наука и помощните исторически дисциплини.