VIA EVRASIA

VIA EVRASIA

ЕВРАЗИЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКИ, ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИСТОРИЧЕСКИ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕВРАЗИЯ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА, РУСИЯ, КАВКАЗ, ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН, СРЕДНА И ИЗТОЧНА АЗИЯ.