Политика

Вълко Червенков (1900-1980) в Двореца на пионерите, София, първата 50-те години. Вляво от него е Антон Югов. В най-лявата част на снимката се вижда Тодор Павлов. На гърба на снимката има надпис Nel palazzo dei pioneri - Vulco Cervencoff - Sofia. Източник: Личен архив.  Димитър Ганев (1898-1964). Източник: НБКМ, ф. 76-11, К и Гр.
Румен Сербезов (1939-) (вторият отляво надясно), български посланик в Япония, Токио, 7 юни 1974 г. Източник: Личен архив.  Трайчо Костов (1897-1949). Линк към висококачествено изображение в TIFF (119 МВ). Източник: НБКМ, Колекция Карти и графики.
Димитър Григоров (1910-1997), български комунистически деец, преди 9.09.1944 г. е начело на партийната организация в Белослатинска околия. След 1944 г. заема ръководни длъжности в ЦКС и държавно снабдително предприятие „Петрол“. Димитър Попов (1912-1982), български комунистически деец. След 1944 г. заема ръководни длъжности. Кмет на София, министър на финансите. На фотографията Попов чете доклад през 70-те години. НОВО