„Известия на Исторически музей-Поморие“ приема статии и научни съобщения за своя юбилеен втори том до 30 септември 2015 г.