Антични и средновековни исторически карти, колекция

Атина, Спарта и техните съюзници през V в. пр.н.е. Схема на битката при Кана (Източник: Попов, В., Г. Бакалов, Й. Николов, Ст. Иванова, Н. Янчева. История за 7. клас. Учебно помагало на единното средно политехническо училище. Народна просвета, С., 1990, c. 69) (Благодарности към Цветан Радулов). Римска Британия, 100 г. пр.н.е. - 409 г. сл.н.е.
Пътят на Спартак през Апенинския полуостров (Източник: Попов, В., Г. Бакалов, Й. Николов, Ст. Иванова, Н. Янчева. История за 7. клас. Учебно помагало на единното средно политехническо училище. Народна просвета, С., 1990, c. 73) (Благодарности към Цветан Радулов). Австралия и Океания, I в. сл.н.е. - XVIII в. Римската империя около 395 г.
Европа през 500 г. (Източник: MUY HISTORIA, N21, 2009, p. 43). Европа през 600 година.Карстен Крузе, 1802 г. (Източник: Българските земи от древността до наши дни. От колекцията на д-р Симеон Симов. С., 2006, с. 78-79). Източна Европа през IХ в.
Европа в края на IХ и началото на ХI в. Унгария през ХI в. Латинските държави в Ориента, 1098-1489 г.
Исторически граници на литовската държава. Европа в началото на ХIII в. Монголско завоевание и образуване на монголски държави (улуси) през ХIII в.
Тевтонската държава, 1225-1250 г. Монголското нашествие в Унгария, 1241 г. Ливонската конфедерация, 1260 г.
Разширение на Великото литовско княжество до 1462 г. Стогодишната война в периода 1337-1360 г. Европа около 1360 г.
Търговски пътища в Средновековна Европа (благодарим на Pavlov). Упадъкът на германската мощ в района на Балтика, края на XIV-ХVI в.(Източник: The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1923). Ливония през XV в.