Ново време, колекция исторически карти

Австрия и Прусия до 1795 в. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 84). Западна Европа в края на ХV - средата на XVI в. Италиански войни. Историческа карта на Северна и Южна Америка, 1492-1889 (Източник: Konversationslexikon. Meyers, Leipzig, 1890).
Икономическо развитие на Европа през ХVI - първата половина на XVII в. (Промишленост и търговия). Европа около 1550 г. Унгария, 1550 г.
Европа от средата на XVII до края на XVIII век (българска карта от 1957 г.). Цинската империя, втората половина на XVII-XVIII в. Италианските държави през първата половина на XVIII в.
Унгария, 1683 г. Полша, XVIII-XX в. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 85). Западна Европа с оновните промени вследствие на договорите от Утрехт и Растадт, 1713 г.
Европа, 1730 г. Европа, 1740-1772 г. Иран, 30-40-те години на XVIII в.
Франция, 1769 г. Карта на света, 1772. Централна Европа около 1789 г.
Латинска Америка, XIX-XX в. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 132). Държавната реорганизация на Германия, 1803, 1806 г. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 87). Европа около 1810 г.
Европа, 1811-1815 г. Италия, 1815-1920 г. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 100). Обединението на Италия, 1860-1871 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 2. Издателство на БАН: С., 1964, с. 547).
Обединението на Германия, 1815-1871 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 2. Издателство на БАН: С., 1964, с. 7). Франко-пруска война, 1870-1871 г. и Парижката комуна, 18 март-28 май 1871 г. Международното работническо движение, 1876-1914 г. и Вторият интернационал.
Европа, края на XIX и началото на XX в. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 2) (Благодарности към Цветан Радулов). САЩ, края на XIX и началото на XX в. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 3) (Благодарности към Цветан Радулов). Японската империя, 1904 г. и Руско-японската война 1904-1905 г.
Териториално-политическо разделение на света към 1914 г. Колониална система към 1914 г. (Източник: Кратка българска енциклопедия. Т. 3, КВАНТ-ОПЕРЕ. С., 1966, с. 88). Първа световна война 1914-1918 г. Западноевропейски театър, Балкански театър, Пробив на Австро-германския фронт 1916 г. [Източник: Кратка енциклопедия България. Том 4, ОПЕРЕ-СТРОЙ. С., 1967, стр. 304] (Внимание: файлът е над 10 MB).
Театри на военните действия праз Първата световна война 1914-1918 г. [Източник: Кратка енциклопедия България. Том 4, ОПЕРЕ-СТРОЙ. С., 1967, стр. 304]. Първа световна империалистическа война, 1914-1918 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 8) (Благодарности към Цветан Радулов). Първа световна империалистическа война (1914-1918 г.) - Европейски и кавказки фронт. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 9) (Благодарности към Цветан Радулов).
Първа световна война (европейски боен театър с акцент върху западния и източния фронт). Подем на световното революционно движение, 1917-1923 г. (Източник: Атлас Нова и най-нова история за осми и девети клас. Комплексен институт за проучване и проектиране по картография, С., 1983, c. 15) (Благодарности към Цветан Радулов). Разпространение на езиците в Средна, Източна и Югоизточна Европа към 1910 г. (Източник: HISTORISCHER WELTATLAS. Leisering, W. (Hrsg.). Wiesbaden, 2009, S. 99).