SECOND WORLD URBANITY

SECOND WORLD URBANITY

Сайтът на много интересен проект, проучващ историята на урбанизацията в комунистическите режими от Куба до Югославия и от Русия до Китай.