Програма за кръгла маса, посветена на паметта на проф. Мирослав Йованович (1962-2014), Белград, 28.09.2015 г.

Округли сто посвећен проф. др Мирославу Јовановићу (1962–2014)

Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 
Понедељак, 28. септембар 2015. године
10,00 – 10,30
Поздравни говор
проф. др Никола Самарџић, управник Одељења за историју, Филозофског факултета
 
Уводно предавање
проф. др Милан Ристовић, шеф катедре за Општу савремену историју
Сећање на Мирослава Јовановића
 
10,30-11,00
Мирослав Јовановић и руске студије
 
др Андреј Шемјакин,
Мирослав Јовановић и Русија: људи, теме, публикације
 
доц. др Алексеј Тимофејев,
Руска емиграција у радовима Мирослава Јовановића
 
11,00-11,30
Мирослав Јовановић и Балкан
 
д-р Христо Беров, Димитър Григоров,
Мирослав Јовановић и балканска сарадња два европска факултета
 
др Јелена Рафаиловић,
Мирослав Јовановић: истраживати, писати и промишљати Балкан
 
11,30-12,00
Пауза за кафу
 
12,00-13,00
Историографија у делима Мирослава Јовановића
 
проф. др Радивој Радић,
Криза историје
 
проф. др Дубравка Стојановић,
Мирослав Јовановић као историчар савремености
 
др Горан Милорадовић,
Друштвена и културна историја у радовима Мирослава Јовановића
 
13,00-15,00
пауза
 
Округли сто посвећен проф. др Мирославу Јовановићу (1962–2014)
Сећање студената, колега и пријетаља на проф. Мирослава Јовановића
 
15,00-15,30
доц. др Радина Вучетић,
Битка за „нову историју“ (рад Мирослава Јовановића са студентима)
 
15,30-17,00
Лична сећања на проф. Мирослава Јовановића
 
Округли сто посвећен проф. др Мирославу Јовановићу (1962–2014)
Списак учесника:
проф. др Милан Ристовић, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за Општу савремену историју
проф. др Никола Самарџић, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за Општу историју новог века
проф. др Иван Илчев, ректор Софијског универзитета „Св. Климент Охридски“
проф. др Радивој Радић, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за историју Византије
проф. др Дубравка Стојановић, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за Општу савремену историју
доц. др Радина Вучетић, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за Општу савремену историју
доц. др Алексеј Тимофејев Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за Општу савремену историју
др Андреј Шемјакин, Институт славяноведения Российской академии наук
др Горан Милорадовић, Институт за савремену историју, Београд
др Христо Беров, Исторически факултет, Катедра История на Византия и балканските народи
Димитър Григоров, Софија
др Јелена Рафаиловић, Институт за новију историју Србије, Београд