OLD MAPS ONLINE

OLD MAPS ONLINE

Уникален портал към информация за историческите карти в световните библиотеки.