ЗА ИФ-94

Кооперация ИФ-94 е създадена през 1994 г. като доброволно сдружение на преподаватели и служители от Исторически факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“. Регистрирана е по Закона за кооперациите и впоследствие пререгистрирана в Агенцията по вписванията през 2011 г. Отчита се пред НАП.

 

Главната идея за учредяването на Кооперация „ИФ-94“, което залегна в нейния Устава (чл. 4 и чл.5), е:
• Да подпомага научноизследователската и преподавателска дейност на факултетната общност;
• Да допринася за популяризиране на историческите знания сред обществото у нас и в чужбина;
• Да подпомага социално своите членове и да участва в обеществени инициативи.

 

 

 

Кооперация „ИФ-94“ осъществява своите основни цели чрез:
• Провеждане и съдействие за осъществяване на научни форуми – конференции, семинари и др. самостоятелно или съвместно с други научни институции (Регионален музей Кюстендил, Държавна агенция за българите в чужбина; ежегодни конференции в Китен, Гьолечица, Кюстендил).
• Традиционно организира кандидатстудентски курсове ; извършва педагогически услуги;
• Осъществява целева издателска дейност – самостоятелно или с други издателства. Оказва финансова подкрепа на катедрите и на колеги за реализиране на определени издания.
• Разпространява изданията на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и други педагогически издания, свързани с обучението по история
• Оказва материална подкрепа на колеги, претърпели сериозни здравни и други проблеми;
• Организира празници за децата на факултета;
• Подкрепя млади колеги, станали родители

 

От 2001 г. Кооперация „ИФ-94“ има договор със социално заведение за подкрепа на ученици в неравностойно положение. Правят се дарения на книги и средства на библиотеки у нас и на българските общности зад граница. 

Сред издадените книги от Кооперация „ИФ-94“ през последните 10 години са:
1. Държавността в историята. Съставител Т. Попнеделев. София, 2001
2. Ангелов, Д. Душевността на българите в песенния фолклор. София, 2002
3. Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVI – началото на XX в.! Научен редактор П. Митев. София, 2003
4. Българското дарителство. История, съвременност и перспективи. Национална научна конференция Карлово 2002. Съвместно издание с Университетско издателство „СУ „Св. Кл. Охридски“.
5. Наумов, Г. Александър Цанков и Андрей Ляпчев в политиката и държавното управление. София, 2004
6. Манолова – Николова, Н. Чумавите времена (1700-1850). София, 2004
7. Янчев, В. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Българският опит 1878-1912. София, 2006
8. Колев, В. Общините в България (60-те – 80-те години на XIX в.). София, 2006
9. Попнеделев, Т. Списание „Исторически преглед“ (1945-1948). София, 2006
10. Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Съставител Вл. Станев. Кюстендилски четения 2005. Съвместно с РИМ – Кюстендил. София, 2005
11. Етноси и съжителство в европейската история. Съставител Вл. Станев, Кюстендилски четения 2006. Съвместно с РИМ – Кюстендил. София, 2009
12. Българите в Крим. Съставител Ив. Георгиева и Кр. Стоилов. Издава се със съдействието на ДАБЧ. София, 2009
13. Русия и България между „филството“ и „фобството“. Съставител И. Баева. Сдружение Анамнезис – на DVD. София, 2009
14. 150 години Болградска гимназия Авт. Н. Манолова, Кр. Табакова. http://anamnesis.info/projects/Bolgrad/
15. 100 години от Независимостта. Авт. А. Лунин, Д. Григоров. http://anamnesis.info/projects/Nezavisimost_BG_1908/