АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ нов сайт

АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ нов сайт

Със сайта „Архивите говорят“ Държавна агенция „Архиви“ поставя началото на представяне чрез документални източници миналото на България и Балканите, връзките с трети страни, българското население и традиции. Целта е популяризиране на документални извори, въз основа на които се реконструира миналото. В този смисъл акцентът на сайта е именно документът с цялата си автентичност, а не неговата интерпретация през годините. Стремежът на екипа е документалните източници в максимална степен да станат широкодостъпни за любителите на процесите, събитията и личностите по българските земи и техните контакти и взаимоотношения с по-близки и далечни земи.