Комунистическа югославско-българска носталгия в с. Смиловци, Западни покрайнини, Република Сърбия [2016 г.?]