Господар-побойник

На 14 того, в „Юнион Палас“ е бит от господаря Велизар Багаров бюфетчика Цено Х., защото занесъл на готвачите французи вместо 15 – 12 чаши за вино. До такава степен е бит, че не могъл да дойде 2 часа на себе си. Главата на работника е пробита на няколко места, което е удостоверено чрез медицински акт за заведено углавно дело против побойника. Целия персонал е бил дълбоко възмутен от тази нахална постъпка на патриота Багаров, който пълни джобовете си от гърба на работниците и без никаква вина си позволява да ги малтретира. Нека този побойник да има предвид, че работниците разполагат със средства, за да турят всекиго на мястото му.

 

Източник: Господар-побойник. – Келнеро-готварски глас, год. VІІІ, 18 август 1919 г., бр. 8, с. 3-4