Росица Маркова, БЪЛГАРО-РУМЪНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА НОВАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЛАУРА БАЗ-ФОТИАДЕ