Примери за „господарска“ непочтеност във в-к „Келнерски глас“, началото на ХХ в.

Между нашите господари е правило да уволняват своите работници без всяка причина, т.е. когато им скимне, когато им дойде кеф. Г-н Мусевич не прави изключение от тия господари. Той уволнява своя готвач Яко Шихтанов без никакъв повод отстрана на работника. Учениците били недоволни от недостатъчната храна, работникът посочва, че не винаги му се дават доброкачествени продукти и ето г. Мусевич уволнява своя готвач, за да се умири пансиона. При уволнението г. Мусевич не забравил да каже , че „ако паднел кабинета“, той ще назначи уволнения готвач на служба. Това е господарското поведение. Ние обръщаме внимание на всички келнери и готвачи да съобщават за произволите и безобразията на своите господари в Келнерски глас.

 

Източник: в-к „Келнерски глас“.