MEDII AEVI

 MEDII AEVI

Библиотека за Средните векове. В същото време има и доста материали, посветени на други исторически периоди и теми.

Благодарности към д-р Христо Беров.