Окръжно № 207 от Видинския митрополит Неофит до свещениците, командировани в Моравската и Тимошката църковна област Видин, 27 януари 1916 г.

Окръжно № 207 от Видинския митрополит Неофит до свещениците, командировани в Моравската и Тимошката църковна област

Видин, 27 януари 1916 г.

 

 

 

            Ваше Благовейнство, възложено ви е едни трудно, но благородно дело. Вие сте изпратени при едно православно паство, което е имало голямото нещастие да изпадне под удара на една жестока и разорителна война. Това са благочестивите християни от диоцеза на сръбската православна църква, която пострада, понасяйки последиците от грешките на управниците и обществените дейци на бившата сръбска държава. Вие, които сте между това пострадало паство, най-добре виждате, колко голяма нужда има то сега от утеха и закрила. Следователно, вам се пада случая да извършите велики и благородни пастирски подвизи за тия добри християни – наши братя. Вие ще заместите за сега техните пастири, които са избягали пред ужаса на войната, или пък, като подозрени, са отстранени временно от военните власти, докато се оправдаят пред законите. Вие ще сте духовниците – бащи, пред които пострадалите и изгубили своите близки ще разкрият болката на душата си. Помнете високото послание, с което сте изпратени и го изпълнете с пастирско достойнство. Излейте целебни евангелски балзам върху раните на пострадалото моравско и тимошко паство. Нека чрез вашия глас то почувствува благодетелната сила на слвото Божие. Докажете, с вашето бащинско о близко участие в скърбите и неволите на тия християни, че в големите народни бедствия и нещастия единствената истинска утеха и кураж може да даде само църквата чрез пастирска и евангелска проповед. Но докажете това не с думи само, а с дела и подвизи, които да ви препоръчат за истински апостоли Христови и които да ви спечелят любовта и доверието на тия пострадали наши братя.

            Избягвайте да смесвате политиката във вашето дело. Най-важният пункт от пастирската политика се състои в словото Божие. Върху него винаги нека се опира вашата беседа. Свещенната политика на пастирите трябва да се изразява в ревността и успеха да затвърдяват своя народ и своето паство в началата, вярата, нравствеността и праведността. Нека се помни, че Провидението, което е всемощен шеф и вдъхновител на пастирската политика, държи сметка за вярата и делата на всеки народ. Без волята на тоя Всемогъщ Промислител за народите и племената не могат да дойдат никакви нещастия и катастрофи. Тия последните се допущат от Него само като последица и наказание за оскърбения нравствен и божествен закон – за потъпкания закон на морала и правдата. В Свещенното Писание изрично се говори, че вярата, моралът и праведността възвеличават народите, а беззаконието, неправдата и греховността погубват племената (Притч.) Това е една света и абсолютна истина. всемогъщият, Изворът на Правдата и нравствеността, не може да бъде поругаван безнаказано. Всеки човек, всеки народ или племе, които оскверняват и потъпчат вярата и нравствеността, са обречени на жестоки изпитания и накзания. Ето защо и върховната политика на пастирите се заключава в туй – да бъдат те истински проповедници и будна стража на вярата, нравствеността и правдините народни. Старайте се и вие да бъдете добър партизанин на тая политика и да изпълните добросъвестно своя дълг към новото ви паство, към църквата и към отечеството.

            Предпазвайте се от изкушението на всяка користолюбива мисъл, която може да доведе до погибел душевна най-вече пастирите. При изпълнение на високото ваше послание, единствен двигател и ръководител нека ви бъде чувството на Христово милосърдие и пастирка любов към пострадалите. Върховното Царско Правителство се е погрижило да ви се даде материална помощ. При извършване на религиозните треби, подаяния и такси ще вземате само от ония, които са заможни и то в размер определен в Екз. Устав. От бедните и разорените няма да вземате нищо. Светите тайнства и треби ще извършвате според чинодействието на светата православна църква в Царството, като спазвате всички специални наредби. При Богослужението ще споменавате Негово Величество Царя, Царицата, Престолонаследника, царствующия дом и Митрополита, според установената формула…

            Погрижете се да приведете в известност с описи всички църковни и манастирски имоти и принадлежности и да турите възможния ред в енорийския църковен живот. Поканете сътрудничеството на старите църковни настоятелства, ако има на лице такива, ако ли няма, представете ни 2 – 3 почтени лица, за да ги утвърдим в тая длъжност. След туй побързайте да наредите потребните бюджети на църквите и манастирите за текущата година. Да не се изпуща да се предвидят и съответни проценти суми от приходите за благотворителни цели. Бюджетите подлежат на утвърждение от митрополията ни. донасяйте ни по-често и по обстойно за дейностите си и за живота на пострадалото ви от събитията ново паство. Кореспонденцията си изпращайте чрез общинските и околийски управления или чрез военните комендантства, каквито има във всички градове и паланки.

            Уверени, че ще изпълните най-ревностно нашите отечески упътвания и наредби, молитвено призоваваме благодатното Божие съдействие върху вашата пастирска дейност и оставаме на Ваше Благоговейнство топъл в Христа молитсвувател и усърден съработник.

 

Видински митрополит Неофит

 

Източник: Църковен вестник, бр. 6, 6 февруари 1916, 68-69.