Гробът на проф. Марин Дринов, Централен гробищен парк, София, 22.07.2016 г.