Писмо от Главния щаб на въстанието в Битолско до директора на Източните железници за започването на Илинденско-Преображенското въстание и предупреждение за предстоящи атентати на въстаниците срещу жп линиите на Източните железници, Битолско, 20 юли 1903

Писмо от Главния щаб на въстанието в Битолско до директора на Източните железници за започването на Илинденско-Преображенското въстание и предупреждение за предстоящи атентати на въстаниците срещу жп линиите на Източните железници

 

[Битолско, 20 юли 1903 г.]

 

            Господине Директоре,

            Главният щаб на Македоно-одринския революционен комитет има чест да съобщи на Почитаемата Дирекция на Източните железници, че той реши да почне днес въстанието в името на свободата на християнското население в Македония и Одринско против турския режим, който от пет века не само не признава най-елементарните човешки права, но не показва и не дава ни най-малка гаранция за живота, имота и честта на християнското население, което вследствие на тоя режим дойде до последната крайност и се вижда принудено да прокламира борбата на кървавия си неприятел с вика: „Свобода или смърт!”

            Тъй като въстанието по абсолютна необходимост ще бъде придружено от някои атентати по железните пътища казаният Щаб по човешки дълг предупреждава почитаемата Дирекция да бъде благоразумна и да не допусне през тия дни жителите на страната да пътуват по Източните железници, за да не станат невинни жертви.

            Благоволете да приемете, Господине Директоре, уверение в дълбокото ни почитание.

            Членове на Главния щаб:

 

Д. Груев, Б. Сарафов, А. Лозанчев

 

 

Източник: Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.). Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюцци, писма). Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. Том 1. Част 1. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, 305-306.