„Подвиг“, карикатура, 1943 г.

Източник: Седмичен вестник, год. XI, бр. 554, 23.07.1943, с. 1.