Предварителни мерки за безопасност с оглед на обсъжданите от парламента законодателни действия за преодоляване на тежкото наследство от комунистическия режим, София, ж.к. „Красна поляна“, август 2016 г.